Skip to content

„I-CARE SMART – Innovációs ökoszisztémák a SMART Idősügyért” projekt

Az I-CARE SMART projekt célja az idősügyet támogató infokommunikációs (IKT, digitális, smart) technológiák alkalmazására, ezeket alkalmazó prototípusok alkotására, tesztelésére és bevezetésére szakosodott innovációs szereplők közötti fenntartható együttműködés kialakítása és intézményesítése volt. A projekt közelebb hozta az innovációt az időskorúakhoz (mint a smart eszközök végfelhasználóihoz) az időskorúak innovációs ciklusba történő bevonásával és abban aktív részvételük biztosításával, és ilyen módon hozzájárult az idősek igényeire és szükségleteire is alapozó, úgynevezett „ezüstgazdaság” növekedéséhez is.

A projekt egyben választ adott nemcsak a projektben részt vevő, hanem az Európai Unió további régióinak az elöregedő társadalom demográfiai jelenségéből fakadó egyes kihívásaira is. Léteznek idősügyet támogató SMART megoldások, mint például a betegadatok elektronikus kezelése vagy az életfunkciókat jelző okosórák és elesésérzékelők. Mindez azonban kevés ahhoz, hogy az időskorúak életminőségét érdemben javítsuk.

Éppen ezért tartottuk szükségesnek és fontosnak, hogy minél több, az időskorúak részéről felmerülő igényt tárjunk fel, és keressünk rájuk újszerű digitális technológiai megoldásokat. A projektben részt vevő összes régióban együttműködés jött létre önkormányzatok, egyetemek, üzleti szereplők, egészségügyi és szociális intézmények és az ezekben dolgozó szakemberek között, és az így kialakult közös gondolkodás során aonosítottunk be smart megoldásokat az idősgondozás korábban rejtett igényeirei.

A projekt keretében egy transznacionális, nyílt innovációs platformot hoztunk létre (→ SilverStar Platform), amelyen keresztül egymásra találhatnak kutató-fejlesztő helyek, üzleti szereplők, egészségügyi és szociális intézmények az időskorúak igényeihez igazított smart megoldásaik közös tervezéséhez, teszteléséhez és bevezetéséhez.

A projekt partnerszervezetei:

 1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Magyarország)
 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország)
 3. Łódz Régió Önkormányzata (Lengyelország)
 4. Łódzi Orvostudományi Egyetem (Lengyelország)
 5. Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Szlovákia)
 6. Kassai Műszaki Egyetem (Szlovákia)
 7. Liguria Tartomány Önkormányzata (Olaszország)
 8. SI4life – Tudomány és Üzlet Együtt az Időskorúak és Hátrányos Helyzetűek Életminőségének Javításáért Vállalkozás (Olaszország)
 9. Prága 9 Önkormányzat Szociális Intézete (Csehország)
 10. SPEKTRA (Csehország)
 11. Graz Város Önkormányzata (Ausztria)
 12. NOWA Képzési, Tanácsadó és Projektmenedzsment Szövetség (Ausztria)
 13. Berlini Műszaki, Gazdasági és Kulturális Egyetem (Németország)

A projekt társult partnerszervezetei:

 1. EIT Health InnoStars e.V. (Németország)
 2. Thomas More Kempen VZW, Department LiCalab (Belgium)
 3. Társadalompolitikai Regionális Központ (Lengyelország)
 4. Kassai Kerületi Önkormányzat (Szlovákia)
 5. Prága 4 Város Önkormányzata (Csehország)
 6. Stájerország Tartományi Önkormányzata (Ausztria)
 7. Civilizációk Párbeszéde Kutatóintézet (Németország)
 8. Wildaui Műszaki Egyetem (Németország)
 9. Prága 4 Önkormányzat Szociális Intézete (Csehország)

Az I-CARE SMART projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Program finanszírozta az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA)

Program prioritása: Innovációval kapcsolatos együttműködések Közép-Európa versenyképességének javításáért

Vezető partnerszervezet: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

A projekt teljes költségvetése: 2 593 039,34 EUR

A projekt teljes ERFA támogatása (85%): 2 147 160,18 EUR

Projektmegvalósítás időszaka: 2019. május 01. – 2022. április 30. (36 hónap)

Projekt weboldala: www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART

Újbuda Önkormányzatának I-CARE SMART weboldala: https://idosbarat.ujbuda.hu/i-care-smart-projekt

Közösségi oldalak:

Kapcsolattartók: